نقد «قدرت ، زبان و گفتمان»
42 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی ،شماره 31
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رویکرد گفتمانی به جریان قدرت در جمهوری اسلامی، تطبیق مؤلفه‏های نظریه تحلیل گفتمان بر تک تک رویدادها و پدیده‏ها و چگونگی انتقال قدرت در بین جناح‏های سیاسی در دو مقطع سال‏های اولیه پس از انقلاب اسلامی و پس از دوم خرداد 1376، و به ویژه تحلیل متون مطبوعات وابسته به جناح‏ها برای دست‏یابی به اهداف مورد نظر، ویژگی‏هایی است که کتاب قدرت، گفتمان و زبان را قابل توجه می‏نماید.
دانلود